سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دل نوشته ها

خدا یا ببخش

در آن هوای بهاری زیر ابر های سیاه نه باران شادی ،عرق شرم بر سرم می بارید.من در دل با خدای خود نجوا می کردم ببخش خدای خوبم

.

.

.

دیگر نمی توانم از گناه دور شوم وقتیبه سراغم می آید به سراغش می روم ،پشیمان می شوم اما باز به سراغش می روم،می ترسم اما باز

به سراغش می روم ،اراده می کنم اما باز به سراغش میروم.

نجاتم بده خسته ام

هم عهد با شیطان     با تو عهد شکسته ام

نجاتم بده خسته ام

 [ یادداشت ثابت - سه شنبه 92/1/28 ] [ 5:51 عصر ] [ آرمینه ] نظر

::